Psykofyysinen fysioterapia Lappeenranta 

 

 

Psykofyysinen fysioterapia Lappeenranta

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka katsoo ihmistä kokonaisuutena, kehomieliyhteyden kautta. Moni kehossa ilmentyvä oire tai kiputila saattaa viipyä kehossa, vaikka varsinainen kudosärsyke olisikin jo parantunut tai sellainen puuttuu kokonaan. Tällöin on tarkasteltava kivun tai muun oireen muita ylläpitäviä mekanismeja, kuten tunnetiloja, ajatuksia, ympäristöä ja ihmissuhteita, liikkumistapoja, hengitystä tai ihmisen taustaa. 

 

Mitä?

Psykofyysisen fysioterapian keinoja ovat esimerkiksi:

– tietoisen läsnäolon/ kehotietoisuusharjoitukset

– liike

– hengityksen tutkiminen/ hengitysharjoitukset

– tunnetilojen ja ajatusmallien tunnistaminen

– vireystilan tunnistaminen ja säätely

– pehmytkudoskäsittely

 

Kenelle?

Voit hyötyä psykofyysisestä fysioterapiasta esimerkiksi:

– pitkittyneen kivun hoidossa

– stressiperäisten oireiden hallinnassa

– uniongelmissa

– hengitykseen liittyvissä haasteissa

– osana kokonaisvaltaista äitiysfysioterapiaa äidin kehollisten muutosten tukena

 

Studiolla psykofyysisen fysioterapian vastaanottoa pitävät Piia Koskinen ja Tanja Ahonen.

 

Meidän vahvuutemme!

 

Piia: 

Pitkittyneen kivun hoito: “Kun kipu kestää pitkään, on tarkasteltava kipukokemukseen liittyviä ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Pitkittynyt kipu vaikuttaa myös kehon käyttöön ja liikkumiseen. Autan asiakastani löytämään keinoja elää hyvää elämää kivusta huolimatta.”

Hengitys: “Hengitys on parhaimmillaan iso voimavara elämässämme, kunhan ensin teemme siihen tuttavuutta. Tunnistatko hengityksesi vaikutuksen esimerkiksi omaan vireystilaasi tai kehon tuntemuksiin? Joustavasti liikkuvan kehon taustalta löytyy usein hyvin toimiva ja virtaava hengitys!”

Terve liikuntasuhde: ” Psykofyysisessä fysioterapiassa voit opetella liikkumaan omien tarpeidesi mukaan. Autan asiakastani löytämään liikkujan itsestään- kukin omalla tavallaan. Jos mielestäsi täysillä tehoilla liikkuminen on ainut tapa, mutta kehosi kertoo toisin, olen apunasi löytämään tarpeidesi mukaisen tavan liikkua”

Stressiperäisten oireiden helpottaminen: ” Kun henkinen tai fyysinen stressitila pitkittyy, reagoi keho usein oirehtimalla. Esimerkiksi uneen liittyvät ongelmat, hengitysvaikeudet, sydämen tykytykset, rauhattomuus ja ahdistuneisuus voivat liittyä pitkittyneeseen stressiin. Psykofyysisessä fysioterapiassa opit tunnistamaan oman kehosi tilan ja reagointitavan stressiin. Opit säätelemään vireystilaasi stressaavienkin jaksojen aikana.”

Psykofyysinen lähestymistapa osana äitiysfysioterapiaa: “Äitiysfysioterapia voi olla paljon muutakin kuin vatsalihasten erkauman tutkimista. Raskaus ja synnytys ovat valtavia muutoksia keholle ja mielelle, ja näiden äärelle on hyvä myös pysähtyä. Kuinka suhtaudun omaan kehooni suurten muutosten keskellä? Äitiys on suuri mahdollisuus uuden hyväksyvämmän ja lempeämmän kehonkunvan muotoutumiselle.”

Kehonkuvatyöskentely

 

Tanja:

Painonhallinta, tunnesyöminen, ruokasuhde: “Lähestyn painonhallintaa psykofyysisestä ja painoneutraalista näkökulmasta. Autan asiakastani tunnistamaan ruokailuun liittyvän sisäisen puheen ja sen vaikutukset syömiskäyttäytymiseen. Joustava ruokasuhde tukee hyvinvointia ilman jyrkkiä ruokailuun liittyviä sääntöjä. Vireystilojen tunnistamisen ja niiden säätelyn kautta voidaan löytää uusia itsesäätelykeinoja tunnesyömisen tilalle.”

Kehonkuva, syömishäiriöt: Kehosuhde alkaa rakentumaan lapsuudessa ja muuttuu läpi elämän. Kehoon liittyviä asenteita ja ajatuksia voidaan työstää monenlaisten harjoitusten avulla. Tavoite voi olla esimerkiksi vähintään neutraali tai mieluummin hyvä olo olla omassa kehossa.

Kehotunnetaidot, itsetuntemus, omien rajojen kirkastaminen: Kehollisuudesta on suuri apu itsetuntemuksen kehittämisessä. Kehollisten rajojen vahvistaminen vahvistaa myös mielensisäisiä rajoja. Erilaisten kokemuksellisten harjoitusten avulla voidaan tutkailla kehollisuutta – opetella vaikkapa sanomaan “Ei” ja pitämään puolia. Tämä voi olla tarpeen, jos olet suorittajatyyppi. Omien rajojen vahvistamisella voidaan ehkäistä uupumista ja edistää siitä toipumista.

Pitkittyneen kivun hoito: “Kivun pitkittyessä saattaa yhteys omaan kehoon hävitä. Keho saattaa tuntua vieraalta tai jopa pelottavalta. Tutustumalla ajatusten ja tunteiden vaikutukseen sekä kehotietoisuuteen voidaan löytää uusia toimintatapoja. Kipu voi saada aikaan ylimääräisiä lihasjännityksiä ja esimerkiksi erilaiset rentoutumiskeinot voivat tuoda helpotusta oloon.”

Stressi, ahdistuneisuus, unettomuus, masennus: “Kehon vireystilojen tunnistaminen ja niiden säätely erilaisten kokemuksellisten ja toiminnallisten harjoitusten avulla voi auttaa stressin aiheuttamiin oireisiin. Unettomuuteen ja masentuneisuuteen voi myös löytyä helpotusta kehollisista itsehoitomenetelmistä. Rentoutumisen ja olemisen opettelu toimii vastapainona stressille ja suorittamiselle. “

Arvotyöskentely ja psykologinen joustavuus:” Ihmisellä on kymmeniä tuhansia ajatuksia päivittäin. Arvosteleviin ja selitysajatuksiin tai kehon reaktioihin voi “jäädä jumiin”, jolloin arvojen mukaisen elämän eläminen saattaa vaikeutua. Tulemalla tietoiseksi kehon ja mielen liikkeistä, mielen joustavuuden avulla on mahdollista kulkea hyvinvoinnin suuntaan epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista huolimatta. Kehon ja mielen reagoinnin ja konkreettisen toiminnan välillä on pieni “aikaikkuna”, jossa toiminnan voi valita tietoisesti.”

Traumat, PTSD (traumaperäinen stressihäiriö): “ Keho saattaa edelleen elää traumaattista tapahtumaan, vaikka itse tapahtuma olisi jo kaukana menneisyydessä. Psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan opetella tunnistamaan kehon reaktioita ja säätelemään vireystilaa ja siten helpottamaan elämää arjessa. Psykofyysinen fysioterapia voi olla tukena myös traumapsykoterapian rinnalla. 

SomeBody® (Social, Mental and Body) –menetelmällä tuetaan kehotietoisuutta, vahvistetaan ja eheytetään kokonaisvaltaisesti minäkuvaa ja itsetuntemusta sekä edistetään tunne- ja sosiaalisia taitoja. Näitä taitoja edistetään toiminnallisten liike-, asento-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja vuorovaikutusharjoitusten kautta.

 

Lisää psykofyysisestä fysioterapiasta voit lukea Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistuksen sivuilta täältä.

 

Varaa aika psykofyysiseen fysioterapiaan:

Piia 050 3456 306 / piia@ihanastudio.fi

tai nettiajanvarauksesta

Tanja 040 259 8590 /  ft.tanja.ahonen@gmail.com tai nettiajanvarauksesta